Besättningsträff den 10 oktober 2015

Vid  besättningsträffen i Munterhuset summerades årets erfarenheter och diskuterades aktiviteter inför nästa ångbåtssäsong.
Kaffe med dopp serverades.