Brev till medlemmar i Ångslupen Munters Vänner jan 2017

Hej Bästa Muntervän och tack för ditt stöd under 2016!

cropped-Frontbild_2017_2b.jpg
Bra aktiviteter 2016
Det har varit en lång och framgångsrik säsong för Ångslupen Munter med stort intresse och med många bokade turer. Ditt engagemang är ovärderligt och med årsavgiften bidrar du till att trygga arbetet med Munter, som har blivit en allt viktigare förenande attraktion för vår bygd – Munterbygden.

Under året fick vi också mycket uppskattning för den vackra hemmahamnen Pilgrimsbo i Vrena, som inte bara är en lättillgänglig utgångspunkt för turer med Munter, utan också är en vacker mötesplats med det sjönära caféet i Munterhuset. Från caféet kommer den mat och dryck vi serverar ombord. I Munterhuset finns också vårt hamnkontor där föreningen samlas för utbildning, planering och trevliga stunder som ”Munterglögg” och besättningsträffar.

Vår nya bokningsfunktion gjorde det möjligt för våra passagerare att även boka turer via Munters hemsida. 1- och 2½ -timmasturerna var mest efterfrågade, men vi gjorde också längre turer med slutna sällskap. Resorna utgick vanligtvis från Vrena, men under två högsommarveckor gjorde vi turer på Yngaren kring Björkvik från Danbyholms brygga. Där har vi fint samarbete med gårdsbutiken och affären som har levererat kaffe och bullar/smörgåsar för serveringen ombord på turerna där.
Munter deltog givetvis vid den årliga Vrenadagen, som är en manifestation och folkfest. Då gjorde vi korta turer så att många som möjligt fick möjlighet att åka med.

Munter under tak medan isen ligger
Nu snöar det på våra frusna farvatten och Munter ligger under tak i Vrena bruk för översyn och förbättringsarbeten. Varje tisdag förmiddag arbetar ett gäng entusiaster ideellt med svets, rörtång och målarpensel. Förbättringar för miljön, passagerarnas säkerhet och för ångmaskinens gång är exempel på sådant som ska göra turerna till ännu större upplevelser.

Munter i ett historiskt sammanhang – ett upprop!
Allt fler passagerare och intressenter vill veta mer om Munter och de andra ångbåtarna, om sjösystemet, naturen och bygdens historia. Vi vill göra en inventering för att öka kunskapen och gör nu ett upprop bland medlemmar, aktieägare, intressenter och boende i Munterbygden.

Vad vet du?
Vad vet du om livet i vår bygd förr i tiden och om sjöfartens fornstora dar? Har du minnen från ortens handel, sågverk och tegelbruk? Vem kan berätta mer om industri, kommunikation och kulturliv? Hur reste man? Vad fanns det för förbindelser med båttrafiken och järnvägen? Vilka är de intressanta människor som har gjort intryck? Finns det bilder?

Inbjudan till berättarträff
För dig som vill vara med och skapa en levande berättelse om “Ångbåtstrafikens betydelse i vår bygd” inbjuder styrelsen till en första träff Lördag 28 januari 2017, kl 13-15, Munterhuset, Pilgrimsbo, Vrena. Hör av dig snarast till:
Per-Ivan Andersson, 070-521 85 70 alt. piab@telia.com eller
Leif Andersson, 073-370 55 41, alt. leifa35.la@gmail.com

Du kan naturligtvis kontakta oss i styrelsen med tips om vad du vet eller om var vi kan fråga vidare.

Ditt engagemang som medlem är Munters trygghet
Vi är entusiaster som lägger många timmar på att hålla vår kära ångslup i trim. Vi jobbar också som besättning, vi hugger ved, vi sköter ekonomin och vi knyter kontakter för bra samarbeten med kommun, företag, föreningar etc. Ett viktigt arbete är också att annonsera och informera våra medlemmar och allmänheten via foldrar, affischer och hemsida. Även om du inte har möjlighet att ta aktiv del i verksamheten, så kan du med årsavgiften vara med och ge Munter en tryggare framtid.
Var vänlig betala medlemsavgiften före januari månads utgång.

Medlemsavgiften för 2017
200 kr för enskild medlem 300 kr per familj/företag, organisation
Postgiro: 115 66 57-7 eller Bankgiro: 5636-8210
Kom ihåg att ange ditt namn och mejladress!
Om du inte betalar via internet kan du ringa eller sms:a 070-3008678 och lämna uppgifter, så sänder vi en PG-blankett.

Hemsida: www.munter.nu Mailadress: info@munter.nu Tel/mobilsvar 070 3008678

Årsmöte 2017
Ångslupen Munters Vänner och Ångslupen Munter AB har årsmöte/årsstämma den 8 april 2017 i Broby Grindstuga. Kallelse kommer, men boka dagen redan nu.

Tack för 2016 och ett gott nytt Munterår 2017!

/ Styrelsen för Ångslupen Munters Vänner