Vid hjärtstillestånd och stroke

Agera snabbt och rädda liv vid nödsituation!
Se här hur du kan agera och stärka dig i din roll som besättningsman
1. Att använda hjärtstartaren vid hjärtstillestånd
2. Att agera vid stroke
Se video!

1. Att använda hjärtstartare vid hjärtstillestånd

Ombord på Munter finns en hjärtstartare i den lilla röda väskan.
Med den kan du rädda liv.
Vid hjärtstillestånd är det viktigt att snabbt komma igång med hjärt- lungräddning.
Se videon (gärna flera gånger) och lär in handgreppen så att du är förberedd som besättningsman. Följ instruktionerna i videon!

När du startat hjärtstartaren, kan du trycka på den blåa instruktionsknappen. Lyssna sedan på hjärtstartarens isntruktioner. Du kan låta ljudet/den talande rösten leda dig i räddningsarbetet. Varva 30 st hjärtkomressioner med 2 inblåsningar.  Upprepade hjärtstötar kan bli aktuella. Rör inte patienten då aparaten gör analys av hjärtats aktivitet eller då startstötar ska ges. Gör som rösten säger!
Se gärna också följande två videor om hjärtstartaren som kan hjälpa dig att bli säkrare i din roll som besättningsman.  Se också nedan om stroke!


2. Att agera vid Str
oke – gör AKUT-testet och ring 112!

Att få vård snabbt är livsviktigt.
Stroke (hjärnblödning, slaganfall) kommer ofta blixtsnabbt och inte sällan helt utan förvarning. Från att ha varit helt frisk får personen inom loppet av några sekunder eller minuter kraftiga symptom. Det är viktigt att agera snabbt. Allt som krävs för att rädda liv är att du känner igen symptomen och ringer 112 direkt.

Symptom stroke – Om du upptäcker symtom – ring 112!
Förlamning/kraftig känselnedsättning
Talsvårigheter
Svårt att förstå vad andra säger
Synstörning
Yrsel
Kraftig huvudvärk

Gör AKUT-testet!
Ansikte – Kan personen le och visa tänderna?
Om ena mungipan hänger – ring 112!

Kroppsdel arm/ben
Kan personen lyfta armarna och hålla kvar i 10 sekunder?
Om en arm faller – ring 112!

Uttal
Kan personen upprepa en enkel mening som “Det är vackert väder idag”?
Om personen sludrar eller inte hittar rätt ord – ring 112!

Tid
Varje sekund räknas. Tveka aldrig. Ring 112!

Se video om stroke och AKUT-testet!