Munterglögg

”Munterglögg”

Söndag 26 november 2017

Kl. 13-16

 S/S Munters aktieägare, medlemmar, besättning, intressenter m.fl. samlas i Munterhuset,
Pilgrimsbo, Vrena.

 En stunds samvaro och småprat innan isen lägger sig i Munterbygden

 Anmälan till piab@telia.com , alt.

070 -521 85 70, senast 15 nov.

 Välkomna!

/ Styrelsen för Ångslupen Munters Vänner