Årsmöte 7 april 2018 kallelse

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

FÖRENINGEN ÅNGSLUPEN MUNTERS VÄNNER

Lördag 7 april 2018 kl. 14.00

Broby Grindstuga

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 10 mars

Kaffeservering i anslutning till mötet

För de som ännu inte har betalat medlemsavgiften för 2018, så påminner vi om detta. Föreningens verksamhet är starkt beroende av vännernas engagemang och bidrag även genom medlemsavgiften. Avgiften är 200 kr för enskild medlem respektive 300 kr/familj/företag att inbetalas på

Pg 115 66 57-7 eller Bg 5636-8210.

Ange namn och mailadress!! Du har fått kallelsen via brev då vi saknar eller har ogiltig mailadress.

Maila gärna komplett adress, telefon och e-postadress till info@munter.nu

VÄLKOMNA

/ Styrelsen Besök föreningens hemsida www.munter.nu PS. För vår planerings skull meddela gärna deltagande till info@munter.nu