Årsmöte 2018

Årsmöte med Ångslupen Munters Vänner hölls den 7 april 2018 i Broby grindstuga.

Det var som vanligt stor uppslutning kring årsmötet och samtliga årsmötesförhandlingar genomfördes till mötets gillande. Ordförande för årsmötet och stämman var Josefin Johansson.

Styrelsen redogjorde för det gångna årets verksamhet och föreslog verksamhetsplan och budget för 2018.

Till ny ordförande valdes Leif Andersson.

Till nya medlemmar i styrelsen valdes Eva Mellström och Rolf Eriksson, samtidigt som Per-Ivan Andersson lämnade styrelsen. Mikael von Zweigbergk lämnade styrelsen tidigare under verksamhetsåret.

Årsmötesdokumentation (pdf)
Ångslupen Munters Vänner
Ångslupen Munter Aktiebolag
Protokoll från årsmötet

P_I_Avtack_180407

 

 

 

 

 

 

 

 


Efter årsmötesförhandlingarna tog nyvalde ordförande Leif Andersson till orda och tackades avgående ordförande Per-Ivan Andersson för många års mycket gediget arbete.  Samtidigt tillkännagavs att Per-Ivan Andersson utsetts till hedersmedlem i föreningen Ångslupen Munters Vänner.

Sång180407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötet fick uppskattad musikalisk avrundades då mötesordförande Josefin Johansson tillsammans med Christer Andersson och Alice Mason spelade och sjöng underhållande visor med sörmlandstema.

Se kontaktuppgifter till styrelsen under Om oss och Ångslupen Munters Vänner!