Kallelse till extra stämma 15 dec 2018

_____________________________________________

KALLELSE

till extra stämma i

ÅNGSLUPEN MUNTER AB

Lördag 15 dec 2018
Klockan 14.00 i Munterhuset, Pilgrimsbo 1, Vrena

Med anledning av att vår revisor Lena Kihlberg avsagt sig uppdraget pga sjukdom kallas till extra stämma.
Kallelse har också utgått via mejl till de aktieägare som meddelat mejladress.
Vid frågor ring: 070-300 86 78

VÄLKOMNA
Styrelsen

Anmälan
Deltagande anmäls före 2018-12-01 till info@munter.nu