Nyköpings kanal

Nyköpings kanal – en dröm som inte blev verklighet
Drömmen om ett sammanbindande kanalsystem

Många känner inte till de storslagna planer som en gång fanns att knyta samman flera sjöar till ett sammanhängande kanalsystem från Båven och Yngaren via Nyköpingsån ut till Östersjön. Svårigheten var förstås att skapa farbara förbindelser mellan sjöarna och göra Nyköpingsån segelbar ända ut till havet. Höjdskillnader och grunda passager i sjöar och åar skulle kräva väldiga resurser och arbetsinsatser. Stora ekonomiska intressen hos godsägare, skogsföretag m.fl. drev på flera utredningar och byggprojekt och många ansträngningar att förverkliga idéerna gjordes under årens lopp.

Trots den framväxande bilismen gjordes efter första världskriget en sista kraftsamling under projektnamnet Nyköpings kanal. Vid ett stormöte i Husby hösten 1926 under ledning av landshövding Peyron, presenterades och avhandlades ett förslag till kanalbygge, som vi idag kan läsa om i detalj. Det var ett storslaget byggprojekt, som skulle förändra livet radikalt för boende runt sjöarna i vår hembygd. När vi idag åker mellan sjöarna i bil eller tar oss fram utmed de fina kanotlederna kan det vara roligt att veta vad som en gång planerats. Läs gärna den utredningen som dock lades till handlingarna sedan man insett att resurser ej fanns att förverkliga det hela.

Ladda ned dokument om Nyköpings kanal
Ladda ned dokumentet/utredningen (SOU:1922:24) som beskriver byggplanerna till Nyköpings kanal. Dokumentet öppnas inte direkt, utan laddas ned till din dator.
Ladda ned dokumentet om Nyköpings kanal (pdf, 33MB)