Ångslupen Munter AB

Samtliga 500 aktier sålda i Ångslupen Munter AB.
Ångslupen Munters Vänner tackar för engagemang och vilja att stödja verksamheten.

Stöd även fortsatt verksamhet som medlem i Ångslupen Munters Vänner!

Vid extra årsmötet i Ångslupen Munters Vänner den 7 februari 2010 beslutades enhälligt att bilda Ångslupen Munter AB. I samband med bildandet av aktiebolaget beslöts att tillskjuta ett belopp på 500 000 kr i form av apportemission till det nybildade bolaget.

Nyemission
Sedan Ångslupen Munter AB bildats togs ett formellt beslut om att göra en nyemission i aktiebolaget. Nyemissionen var på 500 aktier om nominellt 1.000 kr/st. De första 10 aktierna i emissionen köptes av Ångslupen Munters Vänner för att säkerställa att föreningen har aktiemajoritet (51 %) i det nybildade bolaget.

Styrelse
Styrelsen i Ångslupen Munter AB är densamma som i Ånglsupen Munters Vänner. Det är aktiebolaget som renoverat och gjort båten klar. Det är Ånglsupen Munters Vänner som nu driver trafikverksamheten. Se också  Kontakt!

Aktieteckning till stöd för bygden
Sedan föreningen köpt tio aktier erbjöds medlemmarna i föreningen Ångslupen Munters Vänner att med förtur teckna aktier i Ångslupen Munter AB till den 21 februari 2010. Efter detta datum erbjöds även allmänheten att teckna aktier i företaget.

Alla 500 aktier slutsålda efter uppmaning till allmänheten
Eftersom detta projekt är viktigt som ett framtida nav för både service- och turistsatsningar i bygden, vädjade styrelsen och det extra årsmötet alla intresserade, att teckna aktier i Ångslupen Munter AB.
Varje aktie kostade  1.000 kr och målsättningen var att sälja 490 aktier utöver de tio aktier som Ångslupen Munters Vänner köpt.

Stort tack till alla Aktieägare
I Juli 2012 är samtliga 500 aktier sålda och Ångslupen Munters Vänner känner glädje och stor tacksamhet för den vilja och engagemang som på detta vis skapat större ekonomisk trygghet för Ångslupen Munters framfart.

 

Intern administration