Ångslupen Munters Vänner

Intresseföreningen Ångslupen Munters Vänner, som har renoverat Munter, genomför lustfyllda turer på Yngaren och Hallbosjön. Läs mer under ”Boka resa”!

Stöd verksamheten genom att bli medlem i Ångslupen Munters Vänner!

Munter är ett viktigt projekt och ett framtida nav för både service- och turistsatsningar i bygden. Som medlem stöder du denna utveckling.
Medlemsavgift: 200 kr enskild medlem, 300 kr per familj.
Postgiro:115 66 57-7; Bankgiro: 5636-8210; Swish 123 346 7370
Glöm inte att ange namn, adress samt viktigt (Mailadress) då det förenklar våra kontakter med er Munters Vänner!


Styrelse
Föreningen Ångslupen Munters Vänner och Ångslupen Munter AB:

Leif Andersson, ordförande                   0733-705541
Gunnar Enderlein,  kassaförvaltare     0733-981849
Lorenz Broman, sekreterare                  0706-781145
Anders Forssman                                    0738-430094
Margareta Holmgren                              070-645 17 38
Per Annerbäck                                          070-6687473
Rolf Eriksson                                            0767-870606

Valberedningens ordförande
Per-Ivan Andersson