Ångslupen Munters Vänner

follow Intresseföreningen Ångslupen Munters Vänner, som nu har renoverat Munter, genomför lustfyllda turer på Yngaren och Hallbosjön. Läs mer under “Boka resa”!
faire des rencontres en vacances
Stöd verksamheten genom att bli medlem i Ångslupen Munters Vänner!

Munter är ett viktigt projekt och ett framtida nav för både service- och turistsatsningar i bygden. Som medlem stöder du denna utveckling.
Medlemsavgift: 200 kr enskild medlem, 300 kr per familj.
Postgiro:115 66 57-7; Bankgiro: 5636-8210
Glöm inte att ange namn och adress.
enter
follow link
Styrelse
source url Föreningen Ångslupen Munters Vänner och Ångslupen Munter AB:

application pour rencontrer des femmes

http://theftzapperfence.com/?makisf=essalud-citas-por-internet-lima&44f=db Leif Andersson, ordförande                   0733-705541
Gunnar Enderlein,  kassaförvaltare     0733-981849
Eva Mellström, sekreterare                    0707-340263
Anders Forssman                                     0738-430094
Lasse Hoffman                                          0705-919203
Vilhelm Koch                                             0706-891068
Rolf Eriksson                                             0767-870606

source site

source link  

source site Valberedningens ordförande
Inger Sköld                                                 0155-92464