Ångslupen Munters Vänner

Intresseföreningen Ångslupen Munters Vänner, som nu har renoverat Munter, genomför lustfyllda turer på Yngaren och Hallbosjön. Läs mer under “Boka resa”!

Stöd verksamheten genom att bli medlem i Ångslupen Munters Vänner!

Munter är ett viktigt projekt och ett framtida nav för både service- och turistsatsningar i bygden. Som medlem stöder du denna utveckling.
Medlemsavgift: 200 kr enskild medlem, 300 kr per familj.
Postgiro:115 66 57-7; Bankgiro: 5636-8210
Glöm inte att ange namn och adress.


Styrelse
Föreningen Ångslupen Munters Vänner och Ångslupen Munter AB:

Leif Andersson, ordförande                   0733-705541
Gunnar Enderlein,  kassaförvaltare     0733-981849
Eva Mellström, sekreterare                    0707-340263
Anders Forssman                                     0738-430094
Margareta Holmgren                               070-645 17 38
Vilhelm Koch                                             0706-891068
Rolf Eriksson                                             0767-870606

 

Valberedningens ordförande
Inger Sköld                                                 0155-92464