Munter genom Spaljen ut i Yngaren (2011)

Måndagen den 27 juni skedde ett historiskt genombrott för Munter då hon passerade den trånga förbindelsen ut ur Skräddartorpsån och in i Yngaren. Det var minst 70 år sedan sist.

Munter inte längre Hallbosjöns fånge
Munter har sin hemmahamn i Vrena vid Hallbosjön. Men hon skulle ha blivit den sjöns fånge om hon inte kunde gå igenom den trånga korridoren som kallas Spaljén och ut i Yngaren. Olyckskorpar har kraxat och sagt att det går inte, alltför många stenar har rasat ner och blockerar detta strömstrida nålsöga.

Men styrelsen har hela tiden varit övertygad om att problemet gick att lösa. Och nu har korparna kraxat färdigt.

Spaljén är en problematisk passage. Där finns tre stora stenar som man måste se upp med samtidigt som båten måste ha god fart för att klara ström och grund.

Spännande sekunder med fullt tryck när skepparen styrde rätt i passagen
Så det var med viss spänning, om än förväntansfull, som besättningen gick uppför Skräddartorpsån och närmade sig Spaljén. Vädret var det allra bästa, eldaren Arne Olander hade fått upp fullt tryck i ångpannan, skepparen Hans-Christer Palmers aktiverade i minnet var de förrädiska stenarna låg och nu var det bara att ta tjuren vid hornen.
Första försöket gick inte lysande, men igenom kom hon.

Efter ett kort varv ute på sjön gick Hans-Christer medströms genom Spaljén, åter in i Skräddartorpsån. Det är svårare att gå med strömmen än mot. Farten blir högre och marginalerna att manövrera rätt blir mindre.


Men det gick bra. Och ett nytt försök mot strömmen in i Yngaren gick bättre än det första. Arne, som sitter nere vid ångpannan och inte kan se hur båten går, muttrade i skägget, trots att han inte har något. Han har vårdat och målat Munter och har svårt att förlika sig med att hennes skrov (av stabilt stål) ska behöva vidröra annat än vatten. Och vid nästa återresa nerför ån fastnade Munter godmodigt på en av stenarna. Hon kom loss för egen maskin och stenarna utmärktes med bojar.

Stenar lurar i vassen
Med grunden numera under full kontroll går det att hålla en rak kurs och galant ta sig igenom den fruktade passagen mitt i strömfåran. Det är facit av dagens övningar. Det var någonting som måste genomföras och det är nu gjort.

Björkvik nästa
Det betyder att vi nu kan slå fast att Munter senare i sommar en tid kommer att operera från Björkvik.

Text och bild: Peter Bratt