Ångslupen Munter

 

En återskapad skönhet för Yngaren och Hallbosjön

2011 – året då Munter årerinvigdes efter många års ”törnrosasömn” i vassen

Den 28 maj 2011 kom landshövding Bo Könberg till Pilgrimsbo i Vrena för att förrätta den högtidliga invigningen av Munter. (Se mer om invigningen)
Då låg hon där vid bryggan, färdig i all sin glans. Fönstren var på plats, relingen var byggd och trappor till för- och akterdäck var klara. Bord och bänkar var beredda att ta emot resenärer som bokat resa med tilltugg.

Munter hade renovrats sedan hon hittats i Båven några år tidigare, och vid provturen hösten innan hade hon bevisat att hon kunde gå för egen maskin, och det med bravur. Hon gick smidigt i sjön och drevs fram med god kraft. Det hade tagit ett år från sjösättningen av det nakna skrovet, den 6 november 2009, att nå dithän. Ångpanna, maskin, propeller, axlar, allt hade monterats och passats samman. Och detta med hjälp av, för det mesta, ideellt arbete.

Det är ingen liten sak att bygga upp ett fartyg som det bör ha sett ut för över hundra år sen. Det finns mycket litet att gå efter och kunskapen om dåtida maskinteknik är svår att finna. Ingen visste hur vår ångmaskin från 1905 skulle fungera i praktiken. Den hade aldrig tidigare varit i bruk. Men som vi alla vet,  efter kontroller, justeringar och besiktningar,  så gick det fint.

På våren styrde Munter upp genom Skräddartorpsån, genom nålsögat vid Spaljén och ut på Yngaren. Det var en spännande eftersom passagen är smal med motström. Senare på sommaren gjordes flera turer på Yngaren bl.a. till Björkvik.

Statens maritima museer beslöt den 25 november 2010 att k-märka ångslupen Munter. Museet skriver i sitt beslut att Munter är kulturhistoriskt värdefull.
”Munters historia är under lång tid kopplad till trafik på Yngaren. Dokumentationsmaterialet är mycket gott och beskriver verksamheten med både text och bilder. Fartygets historiska egenskaper bjuder på samhällshistorisk, person- och socialhistorisk kunskap. Munter är återskapad till ett skick som anknyter till tiden som ångslup för persontransporter. Ångmaskin och panna har införskaffats som är jämförbara med ursprunglig utrustning. Munter ska användas för trafik på Yngaren som kan förmedla upplevelser och kunskaper om sjöfarten förr”, heter det i det viktiga beslutet om k-märkning av Munter.

År 2011 blev ett märkesår för Ångslupen Munter. Med den uppmärksamhet som gavs i tidningar och TV, och med alla genomförda turer på de vackra farvattnen Hallbosjön, Skräddartorpsån, Mäskare och Yngaren, fick Munter en lyckad start som turistattraktion i hjärtat av Sörmland.

Läs även:
Tekniska fakta om Munter
Renoveringsarbetet
Munters historia