Kick-Off och besättningsträff 9 maj 2015

Sjösättning och besättningsträff med Munters Vänner den 9 maj 2015

Solen sken och grilldoften svävade över Pilgrimsbo när Munters Vänner samlades till besättningsträff den 9 maj. Nu gällde det att få Munter i sjön och förtöjd vid bryggan, få upp ångan och testa maskineriet, uppdatera besättningsstyrkan, gå igenom diverse säkerhets- och livräddningsrutiner och repetera viktiga brandsläckningsövningar.

Ångan pyste och vågorna kluckade förväntansfullt mot Munters nymålade bordläggning, och eftersom sjösättningen bevittnades av reportrar från både Sörmlands Nyheter och Sörmlandsbygden, var det snart känt i hela Sörmland, att nu hade Muntersäsongen 2015 börjat.

Vid grillen stod Sven Hermelin och försåg de samlade ångbåtsentusiasterna med läcker viltkorv. Till munterheterna hörde också en tipspromenad, där frågor (eller kanske främst de rätta svaren) bidrog till folkbildningen vad gäller Munterkunskap.

Stämningen var på kokpunkten och det var en härlig känsla att se hur Munter och besättning nu var klara till drabbning och färdiga för glada utflykter på de fina farvattnen i Munterbygden.

Tipspromenadens vinnare,frågor och svar.
Vinnare 1:a pris : Ingvar Hugsén, Vrena. Pris: En resa för en person med Munter
Vinnare 2:a pris: Bengt Högberg, Vrena. Pris: 1 kubikmeter ved att avhämta å Kulltorps Gård i Björkvik.

Tipsfrågor och de rätta svaren(gulmakerade)

Utslagsfrågan gällde att uppskatta längden av ett rep. Rätt svar 870 cm.

Ett stort tack till Kiorv Rinkeby och Kulltorps gård för sponsring av korv och ved