Munter summerar en aktiv sommar 2012

Lyckad säsong 2012
– Vi är väldigt nöjda och glada över att intresset för Ångslupen Munter har varit så stort, säger Per-Ivan Andersson, ordförande i Sällskapet Ångslupen Munters Vänner. Vi är också stolta över att vi med Munter ha skapat en turistattraktion som förenar många intressen i vår hembygd. Det är klart att vi är tacksamma för all uppbackning, ideellt och ekonomiskt, från bl.a. aktieägare, medlemmar och hårt arbetande personer i Ångslupen Munters Vänner. Intresset har varit större än vi kunnat ana och vår verksamhet med alla turer har varit lyckad. Det ger oss stora förhoppningar inför framtiden.

Turer i Hallbosjön och Yngaren
Munters hemmahamn är ju Vrena, så de flesta turerna har förstås gått på Hallbosjön med Vrena som utgångspunkt. Två gånger har Munter gått upp genom Skräddartorpsån och ut  på Yngaren för att där under två omgångar haft Björkvik som utgångspunkt för turer på Yngaren. Det har varit uppskattat, så det ska naturligtvis upprepas nästa år.

Munter har haft korta och långa turer som man har kunnat boka sig på, och sällskap har dessutom kunnat boka egna specialturer med eller utan förtäring ombord. Det är klart att anslutningen till de lite längre turerna har ökat eftersom man då får tillfälle att se mer och får njuta mer av den vackra naturen, både ute på sjöarna och utmed Skräddartorpsån.

– Vi var nog lite oroliga för hur intresset skulle stå sig under den regniga sommaren, säger Per-Ivan, men det har visat sig att en resa med Munter är njutbar även om det regnar. Det är en härlig stämning i båten när man glider fram och vädret och naturen skiftar vackert.

Över 1 100 betalande passagerare
Under sommaren 2012 har Munter haft mer än 1 100 passagerare och gjort 105 turer.
Antalet korta turer (1 tim.) och längre (2,5 tim. eller mer) har varit ungefär lika många. Föreningen budgeterade för ett ökat antal ”längre” resor och det har förvekligats. Ett ökat  samarbete med några intressenter och samarbetspartners har klart bidragit till utveckling av verksamheten.

De flesta passagerare kommer från ”Munterbygden”, men också långväga entusiaster har åkt med Munter. Det finns ju ett stort intresse för ångbåtar och eftersom Munter finns med i ”Ångbåtstidtabellen 2012” över Sveriges ångbåtar, så är det många som hör av sig för att boka en tur. Dessutom har man kunnat se Munters ”reklamfolder” och affischer i butiker, turistbyråer, hotell, företag, föreningar m.fl. runt om i Sörmland.

Vi jobbar på ständiga förbättringar
– Det här var ju bara andra säsongen för Munter, fortsätter Per- Ivan, och vi upptäcker hela tiden saker som vi kan förbättra, både för passagerarna och för den tekniska driften.
Bland annat kommer vi till nästa år att göra det bekvämare för passagerarna med ett litet hamnkontor i Pilgrimsbo i Vrena. Dessutom kommer vi att göra det lättare att hitta till Munter då turerna utgår från Björkvik

De som jobbar på Munter gör det ideellt. Besättningen består normalt av en maskinist/eldare, en kapten och en matros. Matrosen är oftast den person som också berättar för passagerarna om båten och omgivningarna och hjälper till vid servering ombord.

Aktierna slutsålda, men nu finns gåvobrev att köpa
Alla aktier i Aktiebolaget Ångslupen Munter är sålda. För att göra det möjligt för vänliga sponsorer att ytterligare stödja verksamheten har därför skapats ett ”gåvobrev” för 1000 kronor, som man kan köpa för att bidra ekonomiskt till Munters framtid. Gåvobrevet som till utseende påminner om aktiebrevet kan förslagsvis ges till personer vid högtidsdagar etc.

– Efter väl genomförd sommarsäsong får Ångslupen Munter nu behövlig vintervila, avslutar Per-Ivan, men för oss blir det förstås maskinvård, pustning, målning och planering inför nästa säsong. Det ska bli roligt det också.