Årsmöte 2020 på dansbanan

Årsmöte med Ångslupen Munters Vänner hölls den 27 juni 2020 på Broby dansbana. Platsen gav bra möjlighet till utrymme och var vald för att tillmötesgå Folkhälsomyndighetens riktlinjer om distans i coronatider.

Trots värmebölja och senarelagd mötestidpunkt var mötet välbesökt och samtliga mötesförhandlingar genomfördes till årsmötets gillande. Ordförande för årsmötet var Claes Liljeblad.

Styrelsen redogjorde för det gångna årets verksamhet och föreslog verksamhetsplan och budget för 2020, som var anpassad till det sorgliga faktum att ångslupen p.g.a. rådande smittorisk inte kommer att sjösättas detta år.

Till ny medlem i styrelsen valdes Per Annerbäck, samtidigt som Ville Koch lämnade styrelsen.

Styrelsens sammansättning fr.o.m. årsmötet.

Mötesordförande Claes Liljeblad och sekreterare Eva Mellström

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningens kassaförvaltare Gunnar Enderlein redogjorde för bokslut och budget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samband med att Sven Erik Stål nu lämnar bygden avtackades han för mångårigt engagemang och aktivt deltagande i verksamheten. Han skänkte samtidigt sin Munteraktie till föreningen, som till årsmötets förtjusning direkt kunde säljas på nytt.

 

 

 

 

 

 

 

 

I samband med att Ville Koch avgick ur styrelsen avtackades han av föreningens ordförande Leif Andersson, som överräckte ett diplom som intygar Ville Kochs upphöjelse till hedersmedlem i föreningen.